Optimalizace pro vyhledávače, neboli SEO je metoda, pomocí které můžete dosáhnout vyšší ziskovosti svých online projektů. A zároveň zvýšit povědomí o Vaší společnosti na internetu. Jednoduše lze říci, že SEO je nástrojem, pomocí kterého lze povědět světu, že Váš online projekt je tu a je připraven prodávat, případně nabízet Vaše služby.

Mezi hlavní cíle optimalizace pro vyhledávače patří:

 • zlepšení pozic ve vyhledávačích
 • zvýšení návštěvnosti
 • vyšší počet objednávek
 • snížení míry okamžitého opuštění
 • zvýšení konverzního poměru

Každá optimalizace pro vyhledávače je unikátní proces, který začíná samotnou analýzou e-shopu, či webové stránky. Cílem této analýzy je odhalení silných a slabých stránek projektu a poskytnutí podkladů pro následnou optimalizaci a zvyšování návštěvnosti a ziskovosti.

Jako první krok v rámci spolupráce v oblasti SEO správy se zaměřujeme na provedení analýzy použitelnosti a zkontrolování, zdali všechny analytické nástroje (Google Analytics, Google Search Console) fungují tak, jak mají a nehlásí žádnou chybovou hlášku. V následujících měsících se již zcela zaměřujeme na práce v rámci kterých je našim cílem dosažení hlavních cílů spolupráce.

V rámci SEO správy jsou prováděny následující body:

 • úprava on-page faktorů (titulky, meta description, nadpisy na stránkách, textový obsah …)
 • budování portfolia zpětných odkazů (publikace reklamních článků, přidávání komentářů do diskuzí …)
 • návrhy na vylepšení webových stránek v oblasti uživatelské použitelnosti
 • práce s analytickými nástroji (Analytics, Search Console, Majestic SEO …)
 • kontrola duplicitních podstránek na webu, kontrola přesměrování na webu
 • copywriting, úprava textového obsahu …

Kolik za to vše zaplatím?

Obecně nelze dopředu stanovit cenu za SEO správu a to z důvodu, že každé webové stránky jsou jiné co se týká jejich rozsahu a každý majitel má jinou představu o cílech, které je třeba v rámci optimalizace pro vyhledávače splnit.

Minimální měsíční rozpočet by však měl být alespoň 3000 Kč.

 

Máte dotazy, či zájem o SEO správu? Kontaktujte nás: